|

Belangrijk om te weten; GDPR en ransomware.

Veilige online werkplek

Sneller, flexibeler, veiliger werken is op dit moment het gesprek van de dag. Dit geldt voor de kleinere en grotere organisaties binnen het MKB. Dit is te realiseren met een online werkplek, maar dan komen er nog een aantal zaken kijken waar rekening mee gehouden dient te worden.

Ransomware attacks blijven een bedreiging, waar pro-actief op gereageerd dient te worden. Zorg dat uw lokale werkplek (laptops, desktops ed.) de juiste beveiliging heeft. Een USB stick kan een drager van een virus of “slapend” ransomware zijn. Deze wordt “wakker” na een aantal maanden en gijzelt dan alsnog uw bedrijfskritieke data, wanneer de security niet up to date is.

Veilig omgaan met persoonsgegevens

Wet en regelgeving wordt aangescherpt met de GDPR die in nu officieel geldend is. Het is nu dus van groot belang voor het MKB geworden om vast te stellen hoe er met persoonsgegevens omgegaan wordt binnen de organisatie.
Het is belangrijk om inzicht te hebben en een stappenplan te maken hoe persoonsgegevens binnen komen bij de organisatie, hoe deze worden verwerkt, waar deze worden opgeslagen en hoelang deze worden opgeslagen.

Het recht om te weten waar gegevens voor worden gebruikt

“Volgens de GDPR hebben burgers het recht om te weten of en waarvoor een organisatie zijn of haar persoonlijke gegevens gebruikt. Een persoon heeft het recht om gegevens te verwijderen of te corrigeren.  Ook om te verzoeken de gegevens niet langer te gebruiken en om bezwaar te maken tegen direct marketing en de toestemming in te trekken voor bepaalde toepassingen van hun gegevens.“

AVG/GDPR

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en GDPR (General Data Protection Regulation) zijn op dit moment een hot item. Is jouw organisatie er al klaar voor? 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen middels deze link: Nieuwsbrief